Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.sanepidjaslo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak mapy strony.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Burbelka
  • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Burbelka
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefon: +48 539720715

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
  ul. Koralewskiego 13
  38-200 Jasło
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: (13) 4463008

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne również złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło.

Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Pomieszczenia biurowe znajdują się na 4 piętrach budynku. Budynek znajduje się w centralnej części miasta. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można dojechać korzystając
z własnego środka komunikacyjnego.

Przed budynkiem funkcjonuje parking, na którym pierwsze miejsce parkingowe jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, natomiast kolejne  4 miejsca postojowe dla Inspekcji Sanitarnej
i interesantów.
Wejścia do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Prawa strona schodów prowadzących do wejścia głównego wyposażona jest w poręcz. Do budynku również można  dostać  się  korzystając
z drugiego wejścia zlokalizowanego w tylnej części budynku. Tutaj również, jak ma to miejsce
w przypadku głównego wejścia brak przystosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym jest możliwość zamontowania platformy, schodołazu lub windy zewnętrznej.

Planowany termin montażu windy zewnętrznej 2023 r.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość  zapewnienia asysty przez pracowników Stacji przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii –  tel. (13) 4463008

Bezpośrednio po wejściu do budynku znajduje się hol główny, na frontowej ścianie znajduje się tablica informacyjna pokazująca rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia posiadają informację jak poruszać się po budynku. W części głównej holu po prawej stronie znajduje się  punkt obsługi klienta, w którym interesanci mogą uzyskać niezbędne informacje. Korytarz główny w budynku ma odpowiednią szerokość  co umożliwia bezproblemowe  wymijanie się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Sekcjach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Pomieszczenie na parterze przewidziane jest dla obsługi osób niepełnosprawnych. Jest możliwość  podjazdu wózkiem inwalidzkim do lady
z obniżoną jej częścią. Ponadto znajduje się dodatkowe miejsce ze stolikiem i krzesłami przy którym można bezpiecznie poczekać na pracownika Stacji. Są również stosowne informacje w celu przywołania pracownika.

Na parterze brak ubikacji dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do biur PSSE w Jaśle można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona podmiotowa w ramach Regionalnego Systemu BIP posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • stały lub szeroki układ strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Inne informacje i oświadczenia

Informujemy , że osoby niedosłyszące mogą kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wiadomość poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP /sanepidjaslo/SkrytkaESP

Zadaniem koordynatora jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle oraz tworzenie otoczenia wspierającego samodzielne funkcjonowanie ludzi.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 (pdf)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2021 - dokument zgodny (pdf)

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 28 styczeń 2020 14:04 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 wrzesień 2020 11:37 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 październik 2020 08:22 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 12:53 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 12:57 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 12:58 Szymon Jarecki