Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składa się mienie ruchome służące działalności Stacji oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, a także wypracowane w ramach dochodów własnych.

Mienie nieruchome stanowi budynek przy ul. Koralewskiego 13, przekazany w nieodpłatne użytkowanie na okres 25 lat przez UM Jasło, nr księgi wieczystej 34421.

W skład majątku Stacji wchodzą w szczególności:

  • 3 samochody osobowe

  • 56 zestawy komputerowe

  • sprzęt laboratoryjny do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody iżywności, badań wykonywanych na stanowiskach pracy oraz z zakresu diagnostyki medycznej

  • wyposażenie biurowe

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 lipiec 2018 11:12 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 wrzesień 2020 10:19 Szymon Jarecki