Organizacja


Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle

 Pion Nadzoru

- Sekcja Epidemiologii
- Sekcja Higieny Komunalnej
- Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
- Sekcja Higieny Pracy
- Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
- Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej

 

Oddział Laboratoryjny

- Pracownia Mikrobiologii Diagnostycznej
- Pracownia Higieny Komunalnej
- Pracownia Higieny Pracy
- Pracownia Higieny Żywności i Żywienia - badania mikrobiologiczne
- Pracownia Higieny Żywności i Żywienia - badania fizykochemiczne
- Stanowiska Mycia i Przygotowania Szkła

 

Sekcja Ekonomiczna

Sekcja Administracyjna i Kadrowa

Stanowisko Pracy Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Informatyk

Stanowisko Pracy ds. P.poż.

Stanowisko Pracy ds. O.C.