Sprawozdania finansowe


Sprawozdania za rok 2021 r.

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

 

Sprawozdania za rok 2020 r.

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

 

Sprawozdania za rok 2019 r.

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

 

Sprawozdania za rok 2018 r.

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat (pdf)

Zestawienie zmian w funduszu (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)