KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO1)
Szanowni Państwo: Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (ADO) jest:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle reprezentowana przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /sanepidjaslo/SkrytkaESP lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a także wysyłając korespondencję drogą tradycyjną na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle, ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji ustawowych zadań, obowiązków służbowych zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO1 oraz na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO1,
b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych
w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 oraz art. 9 ust. 2 lit. j RODO1
c) realizacji usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 oraz usług polegających na wykonaniu badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO1
d) nawiązania kontaktu dla sprawniejszej realizacji usług - przetwarzamy dane kontaktowe klienta: numer telefonu, adres e-mail. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są przede wszystkim podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
w szczególności PSSE w Jaśle może przekazywać Państwa dane osobowe organom nadzorującym, sądom, organom władzy, innym instytucjom oraz osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty z którymi PSSE w Jaśle ma zawartą umowę współpracy ("tzw. przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji uzasadnionego interesu PSSE w Jaśle w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom takim jak: operatorzy świadczący usługi pocztowe i kurierskie czy banki w zakresie realizacji płatności. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w czasie określonym przepisami prawa w tym zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO1), prawo otrzymania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO1), prawo do ich sprostowania (dotyczy to nieprawidłowych Państwa danych osobowych jak również uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - art. 16 RODO1), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - art. 21 RODO1), prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (pod pewnymi warunkami - art. 20 RODO1) a także prawo do usunięcia (art. 17 RODO1) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO1) o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy RODO1, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 13 ust. 2 lit. d RODO1). Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) jest obligatoryjne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu wykonania usług. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości ich realizacji.

 


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Pobierz: Klauzula informacyjna RODO (pdf)

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 lipiec 2018 13:43 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 wrzesień 2020 10:14 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 wrzesień 2020 10:14 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 czerwiec 2022 11:28 Szymon Jarecki