Jasło, 18.03.2021 r.

PSI.9011.80.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

na okres od 19.03.2021 r. do 17.04.2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;

- ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

  

 

   Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaśle
          Zbigniew Paja

 

 


Jasło, 17.02.2021 r.

PSI.9011.47.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

na okres od 17.02.2021 r. do 18.03.2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;

- ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

  

 

   Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaśle
          Zbigniew Paja

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie PPIS w Jaśle 17.02.2021 pdf 164.17 KB Szymon Jarecki
Zawiadomienie PPIS w Jaśle 18.03.2021 pdf 172.81 KB Szymon Jarecki
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 luty 2021 15:23 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 17 luty 2021 15:24 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 marzec 2021 13:34 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 18 marzec 2021 13:49 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 19 marzec 2021 13:19 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 10:38 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:39 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 03 listopad 2021 09:47 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 03 listopad 2021 09:47 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 07 grudzień 2022 10:34 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 07 grudzień 2022 10:37 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 grudzień 2022 10:39 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2022 14:04 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 grudzień 2022 14:05 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2022 14:07 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 grudzień 2022 13:54 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 16 grudzień 2022 13:54 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 grudzień 2022 14:05 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 27 grudzień 2022 14:06 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 luty 2023 07:33 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 luty 2023 07:55 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 27 luty 2023 14:07 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 luty 2023 14:09 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2023 12:38 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2023 12:39 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 czerwiec 2023 12:41 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 lipiec 2023 14:14 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 03 lipiec 2023 14:14 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 październik 2023 13:58 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 październik 2023 14:01 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 06 listopad 2023 13:11 Szymon Jarecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 listopad 2023 13:12 Szymon Jarecki