Tryb działania


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne
w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisami szczegółowymi.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle przyjmowane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle przy ul.Koralewskiego 13 (kod pocztowy: 38-200 Jasło) w godzinach: 7:30 do 15:05.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.